finger7.jpg

忘了是哪個朋友寄Mail給我的...一共有七張...
實在蠻實用的...可以學起來教家裡的小朋友動手做畫哦!!

帶走的話...記得去推一下版哦....^^...按我推版去...

finger1.jpg


finger2.jpg


finger3.jpg


finger4.jpg


finger5.jpg


finger6.jpg
 

帶走請告知哦!!!

全站熱搜

ida55 發表在 痞客邦 留言(56) 人氣()